Stige

Sameiet har en felles stige som kan disponerers ved behov. Stigen administreres
av Helge Simonsen i GBV 230