Idrett og Kultur

I listene under finner du en oversikt over deler av idrett og kultur tilbud man har
i vårt nærområdet.

Klemetsrud IL: http://idrett.speaker.no/organisation.asp?OrgElementId=20814
Rustad IL: www.rustad-idrettslag.no
Lambertseter IL: http://idrett.speaker.no/Organisation.asp?OrgElementId=20826
Neptuns Barn: www.neptunsbarn.no
Lambertseter Svømmeklubb: http://lsvk.no/?
Søndre Nordstrand Rideklubb: www.snord.no
Leirskallen: www.leirskallen.no
Sport og Mosjon: http://www.sportogmosjon.no
Mortensrud Speider: http://home.kmspeider.no/mortensrud/hoved/hovedside.php
MAYA Musikk og Kulturskole: http://www.maya-kulturskole.no
Mortensrud Menighet: http://oslo.kirken.no/mortensrud