Telenor eier utstyret som benyttes for tilgang til tjenestene i henhold til avtalen med Maikollen Huseierforening. Den enkelte husstand har fått tilgang til slikt utstyr med de serviceforpliktelser som påhviler Telenor i henhold til individuell avtale.

Utstyret som er levert til husstandene (modem og dekoder) skal følge huset ved eierskifte, og husstanden har derfor plikt til varsling om flytting. Det er mulighet for å kjøpe flere dekodere, og man kan også inngå avtale direkte med Telenor om tilleggstjenester.
Dette vil i så fall være et forhold mellom den enkelte husstand og Telenor.
Slikt tilleggsutstyr vil være den enkeltes eiendom.

Nærmere informasjon om hva finner du på Telenor side: https://www.telenor.no/privat/ eller tlf. 915 09 000.

Dersom det er feil på signaler eller andre feil knyttet til dekoderen eller leveransen for den enkelte husstand, og som ikke berører andre huseiere, må dette tas opp av den enkelte direkte med Telenor. Generelle feil, som berører flere husstand, kan tas opp med Styret, og som vil bringe dette videre til Telenor. Avtalen inkluderer alltid på nett-garanti, for mer informasjon se https://www.telenor.no/privat/internett/bredband/alltid-pa-nett-garanti/.

Styret har i november 2017 reforhandlet avtalen med Telenor og inngått en ny avtale øver 3 år med oppstart 1.1.2018. Avtalen, kalt Komplett 75, innefatter 75/10 mbps bredbånd, sikkerhetspakke, TV bestående av fastepakke + 15 valgfrie kanaler, alle funksjoner i T-We-boksen og T-We App.

Prisen for tjenesten blir kr. 440,-/mnd/medlem. Fakturering vil bli send som tidligere 1.2. og 1.9 vært år.

Sammen med bredbåndet ditt får du tilgang til en av verdens beste sikkerhetspakker. Den beskytter mot virus, internettormer, phishing, ID-tyveri og andre ondsinnede programmer du kan bli utsatt for når du er på nett. Programmene oppdateres kontinuerlig og automatisk mot nye trusler. Pakken er enkel å installere og sinker ikke maskinen din mens du jobber, for mer informasjon se https://www.telenor.no/privat/internett/sikkerhet/sikkerhetspakke/